Currency

TRY | USD | GBP | EUR | JPY

Shopping Cart

0 item

For information or questions:

Customer Service:


Mesafeli satış sözleşmesi


Özdoğan Müzik MARKET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1-SATICI:
Ünvanı : Özdoğan Müzik Aletleri Tic. Ltd. Şti. 
Adresi: Nurtepe Mah. Çeşme Sok. Ekşioğlu Sadabad Park Evleri A1 Blok No:26 Kağıthane/İST.
Telefon: 0(212) 247 01 60
Faks : 0(224) 247 01 69
Email : ozdoganmusic@hotmail.com

1.2-ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı: Alıcı adı
Adresi: Alıcı adresi
Telefon: Alıcı telefonu
Email: Alıcı eposta adresi

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
Bu sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya ait ozdoganmuzik.com Internet sitesinden elektronik ortamdayapmış olduğubu siparişin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN
Ürün/Ürünlerin Cinsi,türü, Miktarı, Markası, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli: -
Teslimat Adresi: -
Teslim Edilecek Kişi: -
Teslim Edilecek 2. Kişi: -
Fatura Adresi: -
Kargo Ücreti: -

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, ozdoganmuzik.com Internet sitesinde bu sözleşme ile satışa konu olan ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyit ve onayı verdiğini kabul eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, kanuni 30 günlük süreyi içinde her bir ürün için ALICI'nın belirtmiş olduğu adresteki teslim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeteslimat ile ilgili bilgiler içinde açıklanan süreiçinde ALICI veya belirttiği teslimat adresindeki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşmde belirtilen ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelik ve özelliklere uygun ve eğer varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sipariş bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmalıdır. Herhangi bir nedenle ürünün satış bedeli SATICI’nın tasarrufuna geçmemiş veya transfer edilen tutar banka tarafından iptal edilir ise, SATICI'nın ürünün teslim etmekle yükümlülüğü ortadan kalkar.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu tür bir durumda tüm nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veyanakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, ödemeyi yaparkenbelirttiği ödeme şekli ile4 gün içinde kendisine iade edilir.
4.8- Özdoğan Müzik sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde satış yapmaktadır. Bu nedenle yurtdışındanverilen siparişler gerçekleştirilemeyecektir. Yurtdışında verilen siparişlerin ödemesi SATICI ya yapıldıysa, ödemesi yapılan tutar ALICIYA iade edilir. Satış bedelinin iade edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek transfer, iade ücretleri ALICI tarafından ödenir.

MADDE 5-TESLİMAT
5.1- SATICI sipariş edilen ürünleri sağlam ve eksiksiz olarak ALICI'ya teslim etmekle yükümlüdür. ALICI teslimat sırasında ürünlerin hasarlı veya eksik olduğunu tespit ederse teslimatı yapan kişiye tutanak tutturmalıdır. Aksi taktirde SATICI'nın teslimat işlemini eksiksizolarak gerçekleştirdiği kabul edilecek ve daha sonra yapılacak hatalı teslimat şikayetleri ve buna bağlı olarak yapılacak iade, değişim veya satış iptali istekleri dikkate alınmayacaktır.
5.2- Siparişin kargoyateslim süresi 3iş günüdür Cumartesi ve Pazar günü verilen siparişler Pazartesi günü işleme konur ve sonraki 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Resmi tatilve bayram günlerinde verilen siparişler tatil sonrası ilk iş gününde dikkate alınır ve sonraki 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Normal koşullarda kargoya teslim edilen siparişler teslim edildikten sonra 1 işgünü içerisinde alıcıya ulaşır. Mücbir sebepler veya kargo şirketinin hatasından kaynaklanabilecek gecikmeler müstesnadır.

MADDE 6-İADE / DEĞİŞİM
6.1-Ambalajı bozulmuş, yırtılmış, kullanılmış, son kullanım tarihi geçmiş veya 7 günlük satış süresiniaşmış ürünlerin iade / değişimi kabul edilmez.
6.2-ALICImadde 5.1 çerçevesinde kalmak kaydıylasatın aldığı ürünlerin arızalı, bozuk, tarihi geçmişolanlarını, değiştirilmek veya iade edilmek üzere kargo tutanağı ile birlikte SATICI'ya geri gönderebilir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
6.3-Madde 6.1de belirtilenlerin dışındaALICI tarafından yapılacak değişim veya iade talepleri SATICI'ya email, telefon veya sistemde ALICI'nınkullanımına sunulmuşbulunan Mesajlarım bölümü kullanarakbildirilebilir. Bu tür taleplerde tüm kargo masrafları ALICI'ya aittir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya email veya telefon veya sistemde ALICI'nınkullanımına sunulmuşbulunan Mesajlarım bölümünü kullanarakbildirimde bulunulması zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının da ürünle birlikteSATICI'ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden4 gün içinde ürün bedeli ALICI'nın ödemeyi yaparkenbelirttiği ödeme şekli ile ALICI'yaiade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ileiade edilen ürünün tüm kargo giderleri ALICI' ya aittir.

MADDE 8- CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLAR
Ambalajı bozulmuş, yırtılmış, kullanılmış ürünler veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Özdoğan Müzik Aletleri Tic. Ltd. Şti.

ALICI
Adı/Soyadı: Alıcı adı